warsztaty

W A R S Z T A T Y  W  S T U D I O

  • FOTOGRAFIA STUDYJNA – MODUŁ I

uczestnik: zaawansowany amator
czas trwania: dwie sesje zdjęciowe po 4 godziny zegarowe
cel: opanowanie podstawowych układów oświetlenia w studio
efekt: umiejętność korzystania z różnych form oświetlenia studyjnego
zagadnienia:
rodzaje oświetlenia, typy lamp, wyposażenie studia, metody pomiaru oświetlenia, korygowanie temperatury barwowej, oświetlenie twarde, sposoby zmiękczania oświetlenia, oświetlenie boczne, doświetlanie cieni, światło kontrowe, oświetlanie tła (sposoby, efekty itd.), modyfikatory światła (softy, garnki, plastry, wrota, beauty dish, itp.), błędy oświetlenia.

  • FOTOGRAFIA STUDYJNA – PRODUKT / REKLAMA

uczestnik: zaawansowany amator, po module I.
czas trwania: dwie sesje zdjęciowe po 4 godziny zegarowe
cel: opanowanie technik studyjnego oświetlania przedmiotu/produktu
efekt: umiejętność wyeksponowania cech wyróżniających przedmiot/produkt
zagadnienia:
oświetlenie packshot, oświetlanie produktów, w tym szkła, porcelany, papieru….. oświetlenie fakturowe, modyfikatory światła (softy, garnki, plastry, wrota, beauty dish, itp.), kompozycja przestrzenna planu, stylizacja, scenografia planu.

  • FOTOGRAFIA STUDYJNA – PORTRET / AKT

uczestnik: zaawansowany amator po module I.
czas trwania: dwie sesje zdjęciowe po 4 godziny zegarowe
cel: opanowanie technik studyjnego oświetlania twarzy i ciała ludzkiego
efekt: kreacja w portrecie czyli umiejętność twórczej pracy z modelem
zagadnienia:
formy pracy z modelem, sposoby oświetlania ciała,
budowanie przestrzeni czyli oświetlanie tła i elementów dodatkowych planu, budowanie efektu trójwymiarowości planu zdjęciowego, kreowanie atmosfery sesji (dym, tkanina, efekty specjalne itd) stylizacja/scenografia, wizaż.

  • FOTOGRAFIA MODY

czestnik: zaawansowany amator po module I.
czas trwania: dwie sesje zdjęciowe po 4 godziny zegarowe
cel: opanowanie technik studyjnego oświetlania postaci
efekt: umiejętność twórczej pracy z modelem i do profesjonalnego realizowania sesji modowych w studio
zagadnienia:
formy pracy z modelem, sposoby oświetlania ciała,
budowanie przestrzeni czyli oświetlanie tła i elementów dodatkowych planu, budowanie efektu trójwymiarowości planu zdjęciowego, kreowanie atmosfery sesji (dym, tkanina, efekty specjalne itd) stylizacja/scenografia, wizaż.

 TERMINY ROZPOCZĘCIA: tylko indywidualnie lub max dwie osoby

  • warsztaty fotografii analogowej

Program dla pasjonatów tradycyjnych technik fotograficznych. W programie teoria i estetyka fotografii, wybrane zagadnienie z historii fotografii, tematy fotograficzne, zajęcia w ciemni – teoria i praktyka, sprzęt fotograficzny, rodzaje aparatów i sprzęt dodatkowy, retusz, przygotowanie odbitki do publikacji i na wystawę. Realizacja wybranego zadania fotograficznego, konsultacje.

TERMINY ROZPOCZĘCIA: tylko indywidualnie lub max dwie osoby

W A R S Z T A T Y  S P E C J A L I S T Y C Z N E

Warsztaty dla fotografów, znających zasady pracy w studio fotograficznym, chcących rozszerzać swoje umiejętności zawodowe (STUDIO) lub pasje (GUMA).  Czas trwania szkolenia oraz program ustalane są indywidualnie.

  • fotografia szkła i metalu

  • makrofotografia

  • reprodukcja fotograficzna (malarstwo, grafika, rzeźba)

  • fotograficzne techniki szlachetne (guma)

  • SELF-PUBLISHING czyli jak samodzielnie wydać książkę?

  TERMINY ROZPOCZĘCIA: tylko indywidualnie

Wszystkie prawa zastrzeżone przez Jacek Świderski / FOTOTERMINAL 2011. Twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. „Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).